Knotten van wilgen

Gratis knotten van uw knotwilgen in ruil voor het brandhout  

in volgende gemeenten:

Meise, Merchtem, Londerzeel, Kapelle o/d Bos, Zemst en Grimbergen

 

     

 

Knotbomen, belangrijk?

Knotbomen zijn groene sieraden van onze streek. Ze geven ons vlakke land zijn typische uitzicht en vormen een thuishaven voor tal van vogels, insecten en planten.

Waarom knotbomen onderhouden?

We doen dat niet enkel om esthetische redenen maar ook omdat oudere knotwilgen vaak allerlei planten en dieren herbergen. Menig steenuiltje vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Als een van de eerste inheemse lentebloeiers zijn de bloemen, de wilgenkatjes, erg belangrijk voor de bijen. Aan sloot- en beekranden, langsheen waterlopen, kreken en geulen vormen de knotwilgen een versteviging van de oevers. Knotbomen moeten elke vijf tot zes jaar volledig van hun takken worden ontdaan. Gebeurt dit knotten niet, dan is de kans groot dat ze openscheuren of verzakken en ziek worden.
Het knotten van alle bomen in éénzelfde gebied is slecht voor bijen. Heel wat wilde bijenpopulaties in dat gebied ontwikkelden zich net door de aanwezigheid van stuifmeel. Een rij wilgen bijvoorbeeld kan wel tientallen kilogram stuifmeel leveren aan de natuur. In het jaar van de kaalslag hebben de ontwakende diertjes een enorm voedseltekort, met alle gevolgen van dien. Het duurt jaren voor deze populaties hersteld zijn. Gefaseerd knotten of kappen is dus veel beter.

Duurzaam houtbeheer

Door bomen te knotten kan hout worden geoogst zonder de boom te vellen. Het takhout van knotbomen (vooral knotwilgen) gebruikten mensen vroeger als brandhout en geriefhout (zoals stelen). De fijne takken en bladeren waren ook bekend als veevoeder. Tegenwoordig kennen we enkel nog het gebruik als brandhout en dan nog veel minder dan vroeger.

Je bomen laten knotten

Niet iedereen beschikt over het nodige materieel, heeft geen zin en/of tijd of heeft last van hoogtevrees. Daarom  komen wij gratis uw bomen knotten in ruil voor het brandhout

 

               

 

Het gaat om knotbomen op het platteland  waarvan de opgaande takken kaprijp zijn. Dit wil zeggen dat de meeste te kappen takken een omtrek van ongeveer 40 cm hebben of een dikte van 15 cm. Enkel knotbomen die in het landschap (weide, bos en veldrand, langs beken,...) staan komen in aanmerking. Wij bekijken  elke aanvraag afzonderlijk. We knotten geen sier- of leibomen, zoals treurwilgen of krulwilgen. We knotten ook niet in tuinen!

 

Wanneer laten knotten?

Bomen worden geknot tijdens de winterperiode, wanneer de sapstroom in rust is en de bladeren van de boom zijn gevallen. Knotten gebeurt tussen half november en  half maart. De voorgestelde periode is afhankelijk van de winter- en voorjaarstemperaturen. We raden je aan om je knotaanvraag in te dienen vóór eind september. Zo ben je zeker dat we je aanvraag het daarop volgende winterseizoen nog kunnen behandelen.

Hoe gaan we te werk?

  1. Als knotboomeigenaar geef je je knotaanvraag door op GSM:0495885374 of via email naar wilgenknotten@telenet.be (download hier het aanvraagformulier)
    of vul het online in (formulier invullen)
    Concreet gaat het over het aantal bomen en de +/- leeftijd of dikte van de opgaande takken, de bereikbaarheid van de knotbomen en eventuele gevaren en hindernissen (heggen,sloten,electriciteitsdraden e.d).
  2. Wij geven jouw gegevens door aan een ploegje knotters uit ons team. Een knotter neemt in de loop van het knotseizoen (vanaf november tot eind februari) contact op om verder af te spreken. 
  3. De knotter heeft recht op het brandhout (dikke takken vanaf 5cm diameter). Het snoeihout (dunnere takken) wordt door de knotter verzameld op stapels. Als eigenaar sta je in voor de verdere verwerking (verhakselen, takkenril, containerpark,…) van dit fijne snoeihout. Verwerking van dit snoeihout kan ook tegen een vooraf afgesproken vergoeding

Gratis knotten van uw knotwilgen in ruil voor het brandhout  

in volgende gemeenten:

Meise,  Merchtem, Londerzeel, Kapelle o/d Bos, Zemst en Grimbergen

 

Met de steun van: